Аутстафінг

Виведення персоналу за межі штату компанії:

АутстафінгАутстафінг — це виведення персоналу за штат компанії без підбору нового. У цьому випадку компанія-провайдер послуг не підбирає співробітників, а оформлює у свій штат вже існуючий персонал Вашої компанії. При цьому співробітники продовжують працювати на тому ж місці і виконувати свої функції.

Аутстафінг використовується компаніями при: 1. Обмеженні штатного розкладу (кількість співробітників, розмір заробітної платні); 2. Великому обсязі роботи штатних співробітників відділу персоналу і бухгалтерії; 3. Відсутності штатних співробітників відділу персоналу і бухгалтерії; 4. Відсутність філії компанії у регіоні; 5. Продовженні випробувального терміну нового співробітника; 6. Зниженні ризиків компанії, пов’язаних із наймом низько – кваліфікованих співробітників.

Скориставшись послугою аутстафінг, клієнти PowerPact отримують наступні можливості і переваги: 1. Зниження навантажень на кадрові служби і скорочення витрат на їх утримання: немає необхідності вести кадрову документацію, а саме:

 • укладання трудових договорів;
 • ведення кадрової документації, включаючи особові справи, трудові книжки;
 • здійснення розрахунків нарахувань, виплат заробітної плати, компенсацій, податків;
 • відрахування в установлені законодавством органи;
 • оформлення відпусток, лікарняних;
 • повідомлення пенсійного фонду про страховий трудовий стаж робітників і здійснюваних відрахуваннях для цілей пенсійного забезпечення;
 • надання робітникам усіх необхідних довідок за їхньою вимогою;
 • здійснення адміністрування відряджень та авансових звітів;
 • здійснення адміністрування страхових договорів;
 • заповнення табелів обліку робочого;
 • ведення книги обліку трудових книжок.

2. Делегування відповідальності: перевіряючі органи не зможуть оштрафувати компанію за порушення, пов’язані з кадрами та податковими питаннями по персоналу. У випадку виявлення порушень з боку контрольно-ревізійного управління, центру зайнятості, або міністерства соціальної політики чи міграційної служби (якщо у штаті є іноземні громадани), відповідальність несе не тільки кадровий співробітник, але і керівництво підприємства. Навіть при незначних порушеннях на юридичну особу можуть бути накладені значні штрафи. При використанні послуги аутстафінгу, організація і її керівництво повністю звільнені від відповідальності не тільки перед перевіряючими органами, але і у випадках трудових спорів. 3. Збільшення, при необхідності, кількості співробітників представництв західних компаній, котрі не можуть перевищувати так званий «hеad count» – ліміт кількості штатних співробітників, встановлений центральним офісом для кожної території; у випадках необхідності сезонного розширення штату; при підміні співробітника під час декретної відпустки, або у випадку необхідності пов’язаної з проходженням випробувального терміну. 4. Покращення фінансових показників: при формально невеликій кількості і відносно низьких витратах на персонал, покращуються фінансові показники у розрахунку на одного співробітника (прибуток, обсяг продажу і т.д.). Це може використовуватися, як інструмент збільшення інвестиційної вартості компанії. 5. Податкова оптимізація: перерозподіл статей балансу, звіту про прибутки та збитки, шляхом переводу витрат на оплату праці у витрати на послуги сторонніх організацій, що веде за собою зниження оподаткованої бази.

При послузі аутстафінг PowerPact проводить:

 • Зарахування співробітника у свій штат, оформлення трудових відносин між співробітником і компанією, яка проводить аутстафінг
 • Розрахунок і виплату заробітної платні, допомоги по тимчасовій непрацездатності, компенсацій за відпустку, витрат на відрядження і т.п.
 • Стягнення НДФЛ, виплату відрахувань із заробітної платні у встановленні законодавством фонди від компанії, яка проводить аутстафінг
 • Ведення трудових книжок та табелів робочого часу
 • Оформлення лікарняних листів, довідок і т.д.
 • Оформлення страхових полісів обов’язкового медичного страхування
 • Відкриття індивідуального банківського рахунку для переведення заробітної платні.

Докладніше про цю послугу можна дізнатися за телефоном +38 (095) 836-13-49, +38 (093) 315-31-05, +38 (067) 328-45-10, +38 (095) 189-05-67, або за адресою info@powerpact.com.ua.


Ціна: 1000 грн + ПДВ за 1 співробітника