Голова Служби внутрішнього аудиту

Аналітика, аудит, консалтинг Южне

PowerPact HR Consulting

Рекрутингова компанія

PowerPact HR Consulting надає послуги у сфері рекрутингу, кадрового консалтингу й аудиту, тренінгів й підтримку скороченого персоналу. Наша мета — надання послуг, які підвищують ефективність діяльності компаній наших клієнтів.

Наш клієнт:

Хімічно-промислове підприємство


Обов’язки:

 • Нагляд за поточною діяльністю Товариства;
 • Перевірка результатів поточної фінансової діяльності Товариства;
 • Аналіз інформації про діяльність Товариства, професійну діяльність її працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства;
 • Виконання інших передбачених законами функцій, пов'язаних з наглядом та контролем за діяльністю Товариства;
 • Здійснення неупередженої та об'єктивної оцінки фінансової, операційної, інших систем і процедур контролю, оцінки та аналізу виконання посадовими особами і персоналом Товариства установчих документів, внутрішніх положень щодо проведення операційної діяльності;
 • Створення та сприяння розвитку системи внутрішнього контролю Товариства та операційних процедур;
 • Впровадження ефективної, достовірної та повної інформаційної системи управління для своєчасного виявлення та усунення недоліків і порушень у здійсненні фінансових операцій;
 • Надання на схвалення Наглядовій раді Товариства, Правлінню Товариства пропозицій з оцінки та управління ризиками;
 • Своєчасне виявлення порушень та недоліків у діяльності структурних підрозділів, опрацювання оптимальних рішень щодо їх ліквідації та усунення причин виникнення цих недоліків в процесі діяльності Товариства;
 • Виявлення в межах своїх повноважень вчинених і запобігання майбутнім порушенням у системі внутрішнього контролю, а також попередження випадків будь-яких ризиків;
 • Оцінювання розміру, напряму та розподілу ризиків Товариства;
 • Виявлення сфер потенційних збитків для Товариства, сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння коштів Товариства;
 • Надання наглядовій раді висновків про результати проведеної перевірки і пропозицій щодо поліпшення діючої системи внутрішнього контролю не рідше ніж один раз на рік;
 • Проведення внутрішніх перевірок діяльності Товариства.

 Вимоги:

 • Досвід роботи в міжнародній компанії (фінанси, аудит)
 • Високі аналітичні здібності;
 • Активна життєва позиція;
 • Здатність до постійної самоосвіти;
 • Дипломатичність;
 • Уміння дотримуватися високих етичних стандартів;
 • Порядність.


Умови:

 • Офіційне працевлаштування згідно з КЗпП;
 • Можливість кар'єрного розвитку.


Контактна особа: Тетяна Особа
powerpact46@gmail.com

+38(095)836-13-49; +38(044)583-00-45